Saltar a continguts

Cartaes Tàrrega Empresa d'inserció, SLU

Navegació

Menú principal

Com ens organitzem

Imatge de complement
Ampliar imatge

Càritas Parroquial Tàrrega s’organitza com qualsevol altra entitat de voluntariat. La junta directiva és la responsable dels diferents programes , que gestionen els tècnics i les tècniques,amb la col·laboració dels voluntaris.
La junta es reuneix cada quinze dies i les seves decisions són executives.
D’altra banda hi ha l’assemblea general de socis, que es convoca un cop a l’any, com a mínim en sessió ordinària i pren acords per majoria simple.
Càritas té la seu als baixos de la Parròquia. Allí es reuneix la junta i allí té obert un despatx on les tècniques atenen les persones que sol·liciten els diferents serveis.

Imatge de complement
Ampliar imatge