Saltar a continguts

Cartaes Tàrrega Empresa d'inserció, SLU

Navegació

Menú principal

Programes

Grup de voluntàries programa Infància
PROGRAMA FAMÍLIA I INFÀNCIA
Projecte Suport Educatiu

El programa atén infants en edat escolar obligatòria de primària que:
- necessiten suport per millorar el rendiment escolar
- pertanyen a famílies que no poden pagar uns serveis extraescolars.
Els objectius del Programa són: intentar millorar la qualitat de vida dels infants en risc sòcio-familiar, incrementar l'autoestima dels menors, atenuar les desigualtats, millorar les relacions a nivell personal, familiar i social, i implicar les famílies en el procés educatiu de l'infant.
Concretament, el projecte consisteix en oferir un suport setmanal i gairebé personalitzat d'1 hora i mitja de durada a cada infant.
Es porta a terme una coordinació continuada amb altres Serveis (SSAP, EAP, Centre Obert, i CSMIJ).