Saltar a continguts

Cartaes Tàrrega Empresa d'inserció, SLU

Navegació

Menú principal

Programes

Imatge de complement
LES MESURES ACTIVES D'INSERCIÓ PER A BENEFICIARIS DE LA RMI

El programa que portem a terme és un programa de mesures actives d’inserció adreçat a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció, o bé , a persones que cobren subsidi del servei d’ocupació , complementat per renda mínima d’inserció de la comarca de l’Urgell, que estiguin inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants de feina aturades.

Les persones que participen en el programa venen derivades de l’Òrgan Tècnic Administratiu de la renda mínima d’inserció.

L’objectiu principal és portar a terme una sèrie d’accions destinades a la millora de l’ocupabilitat de cada persona participant.

A grans trets el programa consta de les següents fases:

  1.  Acollida dels participants
  2. Orientació laboral
  3.  Formació teòrica: que consisteix en l’aprenentatge i millora de destreses laborals que facin possible adquirir un perfil professional, que s’ajusti a les ofertes de treball i ocupació
  4. Contacte amb empreses per facilitar la inserció laboral
  5.  Realització de pràctiques en empreses

L’objectiu final i òptim de les actuacions desenvolupades durant el procés seria la incorporació dels participants del programa en empreses del mercat ordinari.

El programa té una durada de 6 mesos: va començar l’1 de novembre de 2014 i finalitzarà el 30/04/2015

El nombre de participants és de 30, concretament 13 dones i 17 homes, d’edats compreses entre 33 i 57 anys.

Les accions que es porten a terme són les següents:

Acollida: es va iniciar el programa amb una tutoria inicial amb cada participant (que es va fer durant el mes de novembre)

A continuació, vam començar actuacions de formació grupal teòrica que es van iniciar el 15 de desembre i finalitzaran el 27 de març.

El temari impartit als participants és bàsicament de caire laboral i ens ve marcat pel Departament d’empresa i ocupació: hem abordat temes com el context laboral, mercat de treball i ocupacions, l’objectiu professional, l’autoconeixement, les competències (tècniques, de base i transversals) Canals de recerca de feina (borses de treball, portals d’ocupació, xarxes de contactes...), Eines de recerca de feina (currículum vitae, carta de presentació...)